Menu Đóng

Hạt nhựa LDPE L420

– Chỉ số MI: 3.5
– Xuất xứ: Singapore
– Hãng sản xuất: TPC
– Thông số kỹ thuật hạt nhựa LDPE Tráng L420: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng màng
– Chỉ số MI: 3.5
– Xuất xứ: Singapore
– Hãng sản xuất: TPC
– Thông số kỹ thuật hạt nhựa LDPE Tráng L420: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng màng