Menu Đóng

Hạt nhựa LDPE 795C

– Chỉ số MI: 9
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: SCG
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Tráng 795C: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Tráng 795C: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng lên: Giấy, vải, film (PET, OPP, Nylon),…
– Chỉ số MI: 9
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: SCG
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Tráng 795C: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Tráng 795C: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng lên: Giấy, vải, film (PET, OPP, Nylon),…