Menu Đóng

Hạt nhựa LDPE XL600

– Chỉ số MI: 8
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Lotte
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Tráng XL600: Đính kèm
-Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Tráng XL600: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng màng,…
– Chỉ số MI: 8
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Lotte
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Tráng XL600: Đính kèm
-Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Tráng XL600: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng màng,…