Menu Đóng

Hạt nhựa LDPE WNC 199

– Chỉ số MI: 8.0
– Xuất xứ: Úc
– Hãng sản xuất: Qenos
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Tráng WNC 199: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Tráng WNC 199: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng màng
– Chỉ số MI: 8.0
– Xuất xứ: Úc
– Hãng sản xuất: Qenos
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Tráng WNC 199: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Tráng WNC 199: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng màng