Menu Đóng

Hạt nhựa LDPE 777C

– Chỉ số MI: 7.0
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: SCG
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Tráng 777C: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Tráng 777C: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng màng
– Chỉ số MI: 7.0
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: SCG
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Tráng 777C: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Tráng 777C: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng màng