Menu Đóng

Hạt nhựa MPE SMART 151

Chỉ số MI: 1.0
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa MPE SMART 151:  Attached
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa MPE SMART 151: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Film tráng, đóng gói thực phẩm và không thực phẩm,…

Danh mục:

Chỉ số MI: 1.0
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa MPE SMART 151:  Attached
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa MPE SMART 151: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Film tráng, đóng gói thực phẩm và không thực phẩm,…