Menu Đóng

Hạt nhựa MPE SMART OC 153

Chỉ số MI: 10.1
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa MPE SMART OC 153:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa MPE SMART OC 153: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Sản xuất vỏ bọc dây điện, ép nắp hộp sữa,…

Danh mục:

Chỉ số MI: 10.1
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa MPE SMART OC 153:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa MPE SMART OC 153: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Sản xuất vỏ bọc dây điện, ép nắp hộp sữa,…