Menu Đóng

Hạt nhựa MPE SMART OC 153

Chỉ số MI: 2.5
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa MPE SMART OC 153:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa MPE SMART OC 153: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Pha vào LLDPE để sản xuất film, đóng gói,…

Danh mục:

Chỉ số MI: 2.5
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa MPE SMART OC 153:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa MPE SMART OC 153: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Pha vào LLDPE để sản xuất film, đóng gói,…