Menu Đóng

Hạt nhựa PP 1126NK

– Chỉ số MI: 11
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: IRPC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Film 1126NK: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Film 1126NK: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Túi bóng, film, gói thực phẩm…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 11
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: IRPC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Film 1126NK: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Film 1126NK: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Túi bóng, film, gói thực phẩm…