Menu Đóng

Hạt nhựa PP P600F

– Chỉ số MI: 10
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: SCG
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP FILM  P600F SCG: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP FILM  P600F SCG: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Sản xuất màng film bọc thực phẩm, túi bọc quần áo,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 10
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: SCG
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP FILM  P600F SCG: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP FILM  P600F SCG: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Sản xuất màng film bọc thực phẩm, túi bọc quần áo,…