Menu Đóng

Hạt nhựa PP H11BF

– Chỉ số MI: 11
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Natpet
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Film H11BF: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Film H11BF: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Màng bọc thực phẩm, túi siêu thị,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 11
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Natpet
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Film H11BF: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Film H11BF: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Màng bọc thực phẩm, túi siêu thị,…