Menu Đóng

Hạt nhựa PP 520L

– Chỉ số MI: 10
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Sabic
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Film 520L: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Film 520L: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Màng film chống thấm nước, …
Danh mục:
– Chỉ số MI: 10
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Sabic
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Film 520L: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Film 520L: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Màng film chống thấm nước, …