Menu Đóng

Hạt nhựa PP PHF1001

– Chỉ số MI: 10
– Xuất xứ: Phillipines
– Hãng sản xuất: JG SUMMIT
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Film PHF1001 PHILLIPINES: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Film PHF1001 PHILLIPINES: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Màng film bọc thực phẩm và hàng dệt may,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 10
– Xuất xứ: Phillipines
– Hãng sản xuất: JG SUMMIT
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Film PHF1001 PHILLIPINES: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Film PHF1001 PHILLIPINES: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Màng film bọc thực phẩm và hàng dệt may,…