Menu Đóng

Hạt nhựa PP 4540

– Chỉ số MI: 12
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Lotte
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Film 4540: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Film 4540: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Túi đựng quần áo, bao gói thực phầm,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 12
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Lotte
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Film 4540: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Film 4540: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Túi đựng quần áo, bao gói thực phầm,…