Menu Đóng

Hạt nhựa PP 500P

– Chỉ số MI: 3.0
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Sabic
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn 500P: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn 500P: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi dệt bao, dây thừng, hàng gia dụng…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 3.0
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Sabic
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn 500P: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn 500P: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi dệt bao, dây thừng, hàng gia dụng…