Menu Đóng

Hạt nhựa PP HP450J

– Chỉ số MI: 3.3
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Basell
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn HP450J: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn HP450J: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, thừng, dệt bao, bọc các sản phẩm văn phòng phẩm…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 3.3
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Basell
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn HP450J: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn HP450J: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, thừng, dệt bao, bọc các sản phẩm văn phòng phẩm…