Menu Đóng

Hạt nhựa FT811 OC1.4

Chỉ số MI: 1.4
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  FT811 OC1.4: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – FT811 OC1.4: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại

Chỉ số MI: 1.4
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF –  FT811 OC1.4: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF – FT811 OC1.4: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại