Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE 5604F

– Chỉ số MI: 0.04
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: SCG
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film 5604F: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film 5604F: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Films, túi siêu thị, túi đựng áo, túi đựng rác,…
– Chỉ số MI: 0.04
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: SCG
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film 5604F: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film 5604F: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Films, túi siêu thị, túi đựng áo, túi đựng rác,…