Menu Đóng

Hạt nhựa LDPE FD0474

– Chỉ số MI: 4
– Xuất xứ: Qatar
– Hãng sản xuất:QAPCO
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film FD0474: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film FD0474: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Films trong,…
– Chỉ số MI: 4
– Xuất xứ: Qatar
– Hãng sản xuất:QAPCO
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film FD0474: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film FD0474: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Films trong,…