Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE 7050

Chỉ số MI: 2.0
Xuất xứ: Kô Oét
Hãng sản xuất: EQUATE
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 7050:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 7050: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Film, túi bọc thực phẩm, túi bọc quần áo…

Danh mục:

Chỉ số MI: 2.0
Xuất xứ: Kô Oét
Hãng sản xuất: EQUATE
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 7050:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 7050: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Film, túi bọc thực phẩm, túi bọc quần áo…