Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE HF1820X

Chỉ số MI: 2

Hãng sx: Sasol

Công dụng: Tăng dai

Danh mục:

Chỉ số MI: 2

Hãng sx: Sasol

Công dụng: Tăng dai