Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE 6888

– Chỉ số MI: 10
– Xuất xứ: Cô Oét
– Hãng sản xuất: EQUATE
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film 6888: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film 6888: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Bao đựng hàng tạp hoá, túi siêu thị, film mỏng,…

– Chỉ số MI: 10
– Xuất xứ: Cô Oét
– Hãng sản xuất: EQUATE
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film 6888: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film 6888: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Bao đựng hàng tạp hoá, túi siêu thị, film mỏng,…