Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE FS253S

– Chỉ số MI: 2.2
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Petro Rabigh
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE FS253S: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE FS253S:
– Công dụng sản xuất: Các loại Film, bao bì quần áo…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 2.2
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Petro Rabigh
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE FS253S: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE FS253S:
– Công dụng sản xuất: Các loại Film, bao bì quần áo…