Menu Đóng

Hạt nhựa PP 5175SM

– Chỉ số MI: 35
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: IRPC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng 5175SM: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Tráng 5175SM: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng màng, film
– Chỉ số MI: 35
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: IRPC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng 5175SM: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Tráng 5175SM: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng màng, film