Menu Đóng

Hạt nhựa PP R680S

– Chỉ số MI: 28
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: SK
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng R680S: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng màng
– Chỉ số MI: 28
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: SK
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng R680S: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng màng