Menu Đóng

Hạt nhựa PP 756C

– Chỉ số MI: 25
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: SCG
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng 756C: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Tráng 756C: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: tráng vải nhựa, vải dầu, tráng màng lên bao dệt, chất nền cho giấy, màng BOPP
– Chỉ số MI: 25
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: SCG
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng 756C: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Tráng 756C: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: tráng vải nhựa, vải dầu, tráng màng lên bao dệt, chất nền cho giấy, màng BOPP