Menu Đóng

Hạt nhựa PP L270A

– Chỉ số MI: 25
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Lotte
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng L270A: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Tráng L270A: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng lên giấy, tráng lên vải
– Chỉ số MI: 25
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Lotte
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng L270A: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Tráng L270A: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng lên giấy, tráng lên vải