Menu Đóng

Hạt nhựa PP M9600

– Chỉ số MI: 25
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Hồ Nam
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng M9600: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng màng lên giấy, lên vải
– Chỉ số MI: 25
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Hồ Nam
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng M9600: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng màng lên giấy, lên vải