Menu Đóng

Hạt nhựa PP 9413

– Chỉ số MI: 20
– Xuất xứ: Singapore
– Hãng sản xuất: TPC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng 9413: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: tráng màng, bao bì thực phẩm, film.
– Chỉ số MI: 20
– Xuất xứ: Singapore
– Hãng sản xuất: TPC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng 9413: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: tráng màng, bao bì thực phẩm, film.